„Odchudzanie” za pomocą skalpela… część III

Wykonując liposukcję brzucha należy zastanowić się czy korzystne będzie wprowadzenie kaniul z nad pępka. W wielu przypadkach umożliwia to całkowite odessanie tłuszczu okołopępkowego. Można również dzięki takiemu wejściu przemieścić kaniulę powyżej linii pośrodkowej i wytworzyć atrakcyjne dla wielu pacjentów niewielkie zagłębienie.
Podczas liposukcji brzucha powinno wykonywać się równocześnie okolice nadbrzusza z okolicami podbrzusza, nawet jeśli przed operacją okolice nadbrzusza zadowalają pacjenta. Zalecenie to stosuje się głównie ze względu na efekty pooperacyjne. Po operacji tylko podbrzusza pacjent może stwierdzić że nadbrzusze jest nieproporcjonalne względem podbrzusza.
Stosuje się również wygładzanie granic z sąsiadującym tłuszczem, który nie jest poddawany zabiegowi. Doskonałym przykładem są otłuszczone boki brzucha. Jeśli nie zastosuje się wyrównania brzegów i zastosuje się jedynie liposukcję brzucha, może dać to nienaturalny efekt końcowy. Gładkość powierzchni lekarz stwierdza dzięki obserwacji powłok u pacjenta spionizowanego lub dzięki uchwyceniu skóry pomiędzy kciuk i palec wskazujący.
Odessany materiał zawiera przede wszystkim podskórny tłuszcz, niewielkie ilości krwi, oraz resztki znieczulenia. W przypadku odsysania miejsc takich jak: nadbrzusze i okolice rączek miłości u mężczyzn powoduje zwiększonej ilości krwi w odessanych tkankach. Dzieje się tak za sprawą większej zawartości tkanki włóknistej w tym obszarze. Odessany materiał gromadzi się w jednorazowych zbiornikach, które w trakcie zabiegu są wymieniane w zależności od potrzeb. Po zakończonej liposukcji wykonuje się opis i pomiar treści zawartej w zbiornikach, oraz wykonuje się zdjęcia które dołącza się do dokumentacji operacyjnej. Pomiarowi podlega zarówno frakcja płynna jak i również ilość czystego tłuszczu.

Po wykonanej operacji pacjent pozostaje w szpitalu 24 godziny, następnie może zostać wypisany do domu. Od razu po zabiegu pacjent ubierany jest w strój uciskowy, który nosi przez kilka miesięcy po operacji, z możliwością jego ściągania tylko podczas mycia. Przez pierwszych kilka dób pacjenta zaopatrzony jest w silne leki przeciwbólowe. Na pierwszą kontrolę powinien zgłosić się po upływie tygodnia a następnie miesiąca. Kolejne wizyty kontrolne odbywają się co 3 miesiące. Lekarz w trakcie tych wizyt powinien fotografować obszary poddane liposukcji dla porównania wyników leczenia.
Najczęstszymi skutkami ubocznymi po wykonaniu liposukcji są negatywne reakcje na leki przeciwbólowe i antybiotyki stosowane w celu zminimalizowania ryzyka wdania się infekcji. Objawia się to nudnościami, oraz skórnych reakcji np. świądu. Wówczas zalecane jest przerwanie zażywania tych leków i stosuje się ich zamienniki.
W okresie 4 dni po wykonanym zabiegu można stwierdzić wdani się zakażenia, które objawia się nasilonym miejscowym bólem wokół rany, zwiększoną ciepłota ciała w tych okolicach, obrzękiem, rumieniem. Wówczas wykonuje się posiew materiału pozyskiwanego z rany. Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyków.
Ewentualnie nierówności powierzchni ciała, oraz jego asymetria powinny być oceniane po upływie od 6 do 12 miesięcy. Po tym okresie można ewentualnie wykonać korektę operacji przez ponowna liposukcję lub dzięki przeszczepowi własnej tkanki tłuszczowej.